Er komt veel kijken bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.

WAS bouwtechniek & bouwbegeleiding brengt als steun en toeverlaat van de opdrachtgever partijen bij elkaar, coƶrdineert de te verrichten werkzaamheden en controleert de aannemer gedurende de uitvoering. Indien dit aan de orde is, zal een architect worden ingeschakeld.

WAS bouwtechniek & bouwbegeleiding richt zich tevens op particulieren die hun woning willen aanpassen, soms ook om daar langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

WAS bouwtechniek & bouwbegeleiding kan de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Projectcoƶrdinatie
 • Advisering bij inschakeling adviseurs
 • Bouwtechnische uitwerking van ontwerpen
 • Aanvragen van vergunningen en bewaking van het proces
 • Vervaardigen technische omschrijvingen
 • Vervaardigen bouwkostenramingen
 • Opstellen V&G plannen
 • Advisering aanbestedingen en contractvorming
 • Voorzitten bouwvergaderingen en verslaglegging
 • Begeleiding van de uitvoering
 • Houden van opleveringen