De woning in Driebergen uit begin 1900 bevond zich nog bijna in de oorspronkelijke staat. Op basis van een ruwe schets van de opdrachtgever en een globale investeringsraming van WAS bouwtechniek &bouwbegeleiding, is besloten tot aankoop en verbouwing van de woning.
Het plan is vervolgens uitgewerkt en gebouwd door de aannemer. WAS bouwtechniek & bouwbegeleiding heeft als deskundige de opdrachtgever met raad en daad bijgestaan, zoals het beoordelen van de offertes en het toezien op de uitwerking en de uitvoering door de aannemer.